O SPOLEČNOSTI

TOYOTA a ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Domů / O společnosti / TOYOTA a ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

TOYOTA a ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Dlouhodobým cílem Toyoty je výrobou ekologicky čistých a bezpečných výrobků zajišťovat prosperitu společnosti a kvalitu lidského života. 

Vozidla však při výrobě spotřebovávají suroviny a energii, při užívání produkují výfukové plyny a po skončení životnosti se musí zlikvidovat. Snížení negativních dopadů na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu chápe společnost TOYOTA jako svůj hlavní úkol, proto jsme vyvinuli systém hodnocení ekologického dopadu motorových vozidel (ECO-VAS), který nám umožňuje měřit tento vliv v každé fázi vývoje a existence vozidla. 

V souladu s cíli evropské směrnice o likvidaci motorových vozidel č. 2000/53 společnost Toyota usiluje o redukci či nepoužití nežádoucích látek s cílem snížit při likvidaci vozidla objem odpadu ukládaného na povrchových skládkách a naopak zvýšit objem znovupoužitelných a recyklovatelných komponentů. Další informace o této směrnici najdete na webových stránkách www.toyota-europe.com. 

I vy můžete pomoci ochraně životního prostředí ohleduplným používáním vozidla Toyota. Následující rady vám pomohou snížit spotřebu paliva a redukovat objem emisí na minimum: 

  • Zajistěte, aby pneumatiky byly vždy správně nahuštěny
  • Nevytáčejte motor při volnoběhu do vysokých otáček
  • Vyhněte se časté a prudké akceleraci
  • Řaďte převodové stupně včas
  • Nepřetěžujte vozidlo zbytečnou zátěží
  • Odstraňte ze střechy nosiče lyží a zavazadel, pokud je zrovna nepoužíváte

A nakonec - pokud svěříte servis Vašeho vozu autorizovanému servisu Toyota, získáte jistotu, že veškeré vyměněné součástky nebo chemikálie budou recyklovány nebo zlikvidovány bezpečným způsobem. 

Více informací najdete na stránkách www.toyota.com/about/environment nebo www.toyota-europe.com